Koolimaja Lasteaed Lipuväljak Koolimaja aastani 1976

www.riik.ee                                            Eesti rahvakalender                Eksamikeskus

www.president.ee                                 Noor loodusuurija              

www.hm.ee                                           Matk Eestimaal                       Matemaaatika küsitlus õpilastele

www.jogevamv.ee                                Tere,kevad                             Matemaatika küsitlus õpetajale

www.jogevavv.ee                                 Eesti muusika

www.eenet.ee                                     Eesti taimed

www.kool.ee                                        tuleohutus koolis ja kodus

www.koolielu.ee                                   laste liikluskaitse leegion

www.kooliabi.ee                                   Keeleveeb

www.miksike.ee                                   Eesti selgroogsed

www.wiris.ee                                      Ideekeskus

www.innove.ee                                  Minu arvutiõpik

www.krihvel.opetaja.ee                       loodusõpetuse testid

www.loodusheli.ee                              www.arvutikaitse.ee

Loodusteaduslikud mudelid              www.robootika.ee

http://kids.discovery.com/                    Koolitee kaardistamine                          

Tee ise koomiksid! uus!                      Jalgratturi testid

http://www.edumedia-share.com/  uus!   Liiklusteemalised ülesanded

http://www.howstuffworks.com/   uus!

Interaktiivsed mängud  uus!

Kids education games  uus!

Interaktiivne termomeeter  uus!

Mäng „Laste retk läbi ajaloo”  uus!

http://www.kustuti.ee/paasterongas/  uus!

http://honoloko.eea.europa.eu/Honoloko.html  uus!

http://www.eslhq.com/worksheets/  uus!

http://www.123certificates.com/  uus!

Saturday the 24th. Laiuse Põhikool.