Koolimaja Lasteaed Lipuväljak Koolimaja aastani 1976

INFO

Aadress Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Laiuse 48443
Direktor Siiri Rahn
Õppealajuhataja Aivar Roosiõis
Sekretär - asjaajaja Eda Väljaots
Majandusosakonna juhataja Eda Väljaots
Huvijuht Kertu Soonberg
Sotsiaalpedagoog Merike Antonov
Infojuht Rain Sirel


TELEFONID

Direktor 774 2567
Õpetajate tuba 774 2538
Fax 774 2567
E-mail kool(at)laiusepk.edu.ee siiri(at)laiusepk.edu.ee

KOOLIST

Meie kool asub Vooremaa kõrgeima tipu Laiuse mäe külje all Laiuse alevis.Oleme kindlate sihtidega ja arenemisvõimeline maakool. Seoses juurdeehitusega oleme muutunud Laiuse kultuuri- ja hariduskeskuseks. Meie majas asub ka kohalik kultuuriselts ja külaraamatukogu.Käesoleval õppeaastal töötab koolis 8 klassikomplekti 72 õpilasega, neid õpetab 17 õpetajat. Pedagoogidest on 4 mehed, enamik pedagooge omab kõrgemat eriharidust.Õpilastele meeldib sportida, tegeleda muusika, tantsimise ja õlgehistööga. Koolil on palju traditsioonilisi üritusi ja huviringe.
Wednesday the 22nd. Laiuse Põhikool.