Koolimaja Lasteaed Lipuväljak Koolimaja aastani 1976

 

Tänapäeva noor on õpihimuline ja tegutsemisaldis. Et õppimispinget maandada, on koolis kahtlemata oma osa ka tunnivälisel tegevusel. Seda eesmärki just mitmesugused spordi- ja huviringid ning üritused täidavadki. Eriti vajalikud on need maakoolides, kus õpilastel peaaegu et puuduvad vaba aja veetmise võimalused erinevalt linnalastest. Huviringid ilmestavad koolielu, laiendavad laste silmaringi, pakuvad võimalusi tegelda lemmikharrastusega. Huviringid on koht, kus väljaspool tundi saab laps suhelda eakaaslastega, omandab kogemusi. Huviringid on eneseväljund ja eneseteostuse võimalus nendele lastele, kelle õpitulemused ei ole alati edukad. Huviringidest lähtuvalt tõhustub ka kooli klassiväline töö ja traditsiooniliste ürituste olemasolu. Millega Laiuse kooli lapsed tegelevad? Meie majas töötab 14 huviringi:

Algklasside spordiring– eesmärgiks õpilastes spordihuvi tekitamine .

Tüdrukute korvpall

Eesmärgid:

hoida traditsiooni;

pakkuda korvpallihuvilistele võimalust oma lemmikalaga tegelemiseks.

Juhendaja Vallo Väljaots

 

 Luuleteater

Juhendaja Helge Maripuu

 

II klassi lastering

Eesmärgid:

suunata õpilasi aktiivsele tunnivälisele tegevusele;

leida igas õpilases arenemisvõimalust ja arendada neid tegureid.

Juhendaja Helve Saar

Arvutiring

Juhendaja Kaia Kurg

  

Arvutiring III – IV klassile

Eesmärgid:

arvutikasutusoskuse arendamine

huvitavad ja arendavad mängud

www.miksike.ee

Juhendaja Eli Äkke

Õlering

Eesmärgid:

käelise tegevuse abil õpetada lapsi märkama ilu enda ümber;

hindama oma käega valmistatud esemete väärtust;

kasutades selleks võimalikult palju looduslikke materjale (õlg, sammal, pilliroog).

Juhendaja Sirje Õispuu

  

Liiklusring

Eesmärgid:

valmistada jalgratturi eksamiks ette need 3.- 6.klassi õpilased, kellel veel pole jalgratturi juhiluba;

valmistada “Vigurvänt" maakonnavõistlusteks ette kooli võistkond.

Juhendaja Rain Sirel

 

Tehnikaring

Eesmärgid:

Õpime lahendama erinevaid ülesandeid Lego NXT ja EV3 robotite abil.Algklassidel võimalus kasutada Lego WeDo komplekte.

Eesmärk on valmistada ette  "First Lego League " Eesti etapiks, mille võitjad sõidavad esindama meie riiki ülemaailmsel võistlusel.

Oodatud on ka fotograafiahuvilised. 

Juhendaja Rain Sirel

 

Poiste tööõpetus

 Juhendaja Hillar Kuusik

 

Inglise kultuuriklubi

Eesmärk:

Õppida tundma inglise keelt kõnelevate maade kombeid ja traditsioone.

Juhendaja Eve Laos

 

 Peale eelpoolnimetatud ringide on koolimajas avatud jõusaal.  Pärast tunde bussi oodates või niisama sõbraga juttu ajades veedetakse aega kaunis ja hubases raamatukogus. Nagu juba sissejuhatuses öeldud, lisanduvad ringide tööle veel mitmesugused üritused ja ettevõtmised. Tundub, et on mida valida. Esmane valik langegu siiski õppimisele. Ainult siis on põhjust pärast koolipäeva lõppu tormata huviringidesse.

Huviringide toimumisajad

Friday the 22nd. Laiuse Põhikool.