Koolimaja Lasteaed Lipuväljak Koolimaja aastani 1976

 

 

 

 Jõgeva vallavolikogu otsus  26. august 2016 nr 38

 

Laiuse Põhikooli nimetuse muutmine

Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 62 alusel

Laiuse Põhikooli nimetus on alates 1. septembrist 2016. a Laiuse Jaan Poska Põhikool 

 

Tuesday the 22nd. Laiuse Põhikool. HostMemo